Cupkommitté

Det här är vi som jobbar lite extra med att få Cupen att lira. Vill du medverka? Hör av dig!

 

  • Anders Löfgren, lofgren.sweden@gmail.com, 070-345 71 97
  • Annica Törnberg, annica.toernberg@gmail.com, 076-320 04 50
  • Janna Hagman, 
  • Anna Norberg, 73annan@gmail.com, 070-340 22 26
  • Mia Fransson
  • Patrik Törnberg, patrik.toernberg@gmail.com, 072-217 35 14
  • Pierre Kubalski, pierre@kubalski.se, 070-104 28 15
  • Jocke Blomqvist, blomqvist.jocke@telia.com, 070-645 52 09
  • Pernilla Rydell,
  • Kaj Liinakik, kai-pekka.liinanki@sveimik.fi,