Parkering

Ansvarigt lag: Herrlag

Kontaktperson herrlag: Anders Löfgren
Mailadress: lofgren.sweden@gmail.com
Telefonnummer: 070-345 71 97

kontaktperson cupkommitté: Anders Löfgren
Mailadress: lofgren.sweden@gmail.com
Telefon: 070-345 71 97

Arbetsbeskrivning

Hantera trafik under dagen. Störst insats krävs under förmiddagar. Tänk på att matcherna börjar förhållandevis tidigt och att ni bör vara på plats INNAN de första spelarna anländer.

Vi använder både grusplan på IP och Tegelvikens parkering. Grusplan fylls förhållandevis snabbt och då behövs det en vakt vid Tegelviken som upplyser om att det är fullt.

TYDLIGHET! Använd reflexväst.

Vi har runt 4000 besökare under två dagar... de flesta kommer med bil! Det blir snabbt kaos om inte ni finns på plats och styr upp. 

Grusplanen på IP blir snabbt fylld om vi låter alla "parkera som de vill"... ha en plan för hur ni ska dirigera bilarna. Packa tätt!

Den parkering vi vanligtvis använder vid träningar och hemmamatcher ska vara avstängd (Det behövs en vakt under hela turneringen) för alla utom funktionärer. Vi vill ha så lite trafik som möjligt så nära planområde och små barn. 

Cupdagar

 • Första pass ca 06:30 - Dirigera trafik till önskad parkering.
 • Packa parkering så tätt som möjligt på IPs grusplan.
 • Ansvara för omklädningsrum på Tegelviken (städa och tömma papperskorgar)
 • Visa hur man kommer till IP via cykelbana om man parkerat vid Tegelviken.
 • Ansvara för att det inte parkeras bilar på infart till IP. MÅSTE HÅLLAS TOMT FÖR EVENTUELLA UTRYCKNINGSFORDON!!!
 • Hålla omklädningsrum öppna fram till 30 minuter efter sista match. (håll koll på eventuella förskjutningar i spelschema)
 • Sista pass slut ca 19:15

Efter cupens slut

 • Hålla omklädningsrummen öppna fram till 45 minuter efter sista match. (håll koll på eventuella förskjutningar i spelschema)
 • Slutstäda omklädningsrum. Sopa och våttorka ALLA golv, tömma papperskorgar både inne och ute. (Extra viktigt då vi inte vill hamna i dålig dager hos Skola/Kommun)
 • Låsa omklädningsrum och lämna nyckel till kansli.
 • Ta ned P skyltar. Placeras i förråd på IP